پری دیپ
۸
بهمن
پری دیپ
insert_comment ۰ نظر

محلول ضدعفونی کننده سرپستانک گاو قبل از دوشش بر پایه کلر

ادامه مطلب
ایکس گارد - 0.5%
۸
بهمن
ایکس گارد - 0.5%
insert_comment ۰ نظر

محلول ضدعفونی کننده سرپستانک گاو-بعد از دوشش بر پایه ید فعال- 0.5%

ادامه مطلب
PF45X20
۸
بهمن
PF45X20
insert_comment ۰ نظر

محصولی دو منظوره حاوی چربی و پروتئین بالا

ادامه مطلب
ایکس گارد-0.8%
۱۲
آذر
ایکس گارد-0.8%
insert_comment ۱ نظر

محلول ضدعفونی کننده سرپستانک گاو-بعد از دوشش بر پایه یدفعال -0.8%  

ادامه مطلب
اکسوی
۱۲
آذر
اکسوی
insert_comment ۰ نظر

فول فت سویای اکسترود شده

ادامه مطلب
پروزانکس
۲۳
آبان
پروزانکس
insert_comment ۱ نظر

جایگزین منابع پروتئینی و چربی با هزینه کمتر

ادامه مطلب