پروزانکس

date_range ۲۳ آبان ۱۳۹۸ insert_comment ۳ نظر

جایگزین منابع پروتئینی و چربی با هزینه کمتر

پروزانکس

نوع فرآوری(دستگاه اکسترودر و شرایط دمایی و فشار مناسب) و منابع پروتئینی در این محصول، بخش RDP (پروتئین قابل تجزیه در شکمبه) را در جهت افزایش راندمان سنتز پروتئین میکروبی سوق داده و در کنار این بخش از پروتئین، برای تامین بخش RUP (پروتئین عبوری از شکمبه) از منابعی استفاده گردیده است که نزدیکترین پروفایل اسیدهای آمینه را به اسیدهای آمینهی شیر داشته و همچنین قابلیت جذب بیشتری بعد از شکمبه را دارا باشد.

بروشور

 لطفا به ما پیام بدهید: مطمئن باشید که در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد