دام زنده

دام زنده

واردات تخصصی دام زنده

گروه زانیار تجربه‌ی ذی‌قیمتی در زمینه‌ی واردات دام زنده به ویژه بز شیری از نژادهای اصیل فرانسوی و اسپانیایی داراست. این گروه گذشته از برخورداری از شبکه‌ی گسترده‌ای از شرکت‌های بازرگانی و دامداری‌های تولید دام مولد در اتحادیه‌ی اروپا برای انتخاب بهترین دام همراه با اسناد شجره‌ای و دامپزشکی رسمی، در مدیریت حمل و نقل بین‌المللی دام زنده که به نوبه‌ی خود فرایندی بسیار حساس و پیچیده است، امکانات و تجربه‌ی گسترده‌ای دارد. گذشته از حمل هوایی و زمینی دام زنده بر حسب مورد، حمل دریایی نیز رایج و امکان‌پذیر است. دام سبک از نژادهای مشهور فرانسوی معمولاً از بندر سِتِه (Sete) در فرانسه به وسیله‌ی شناورهای مخصوص به مقصد بنادر عمده‌ی حوزه‌ی خلیج فارس حمل می‌گردد. این بندر از دیرباز به کلیه‌ی امکانات ضروری قرنطینه‌ای و خدمات حمایتی دامپزشکی برای صادرات بی‌نقص دام زنده به مقاصد مختلف دنیا مجهز بوده است. اشراف بر قوانین کشورهای مبدأ و مقصد، اطلاع از انتظارات کیفی ناظر بر دام زنده‌ی وارداتی و از همه مهم‌تر، مدیریت سراسر زنجیره از انتخاب دام در گله‌های منتخب کشور مبدأ گرفته تا رعایت الزامات قرنطینه‌ای و حمل حرفه‌ای تا مقصد (با رعایت کامل اصول آسایش و بهداشت دام) رمز موفقیت ما در بازار بین‌المللی دام زنده بوده است. در صورت نیاز به واردات دام زنده از اتحادیه‌ی اروپا، بهترین دام مولد آبستن و غیر آبستن، دام پرواری و دام پای کشتار خود را می‌توانید از طریق ما تأمین کنید.