دوره های آموزشی

.
دوره های آموزشی

آکادمی دلاوال ایران:

سومین دوره آموزشی آکادمی دلاوال سوئد برای کشورهای خاورمیانه در دوبی     برگزار شده

دوره آموزشی (مدیریت آغوز و پرورش گوساله شیرخوار با سخنرانی دکتر غلامرضا قربانی) برگزار شده

 دوره آموزشی (مدیریت جامع تنش گرمایی در گاو شیری با سخنرانی دکتر آریا بدیعی)     برگزار شده

سمینار تصفیه آب و فاضلاب با حضور نخبگان صنعت دامپروری      برگزار شده

کارگاه آموزشی مدیریت گاو شیری توسط پروفسور الکس بچ       برگزار شده